Posts Tagged ‘விசைப்பலகை’

மூன்றாவது இடுகை…

பிப்ரவரி 26, 2008

ஒரு வழியாக தமிழ் 99 விசைப்பலகை கற்றுக்கொண்டுவிட்டேன். என்ன கொஞ்சம் தாமதமாகிறது. ஆனால் விசை குறைவினால் எளிதாக இருக்கிறது. பழைய தங்கிலிஷ் முறையில் பழகியிருந்த தனால் சிறிது தடுமாற்றம் ஏற்ப்படுகிறது. போகப்போக சரியாகிவிடும்.

ரவிக்கு நன்றி…

Advertisements